12 september

Försvunnet inlägg

Vi som var så stolta över Skolinspektionens kvalitetsgranskning av vår skola, upptäckte att just det blogginlägget försvunnit i cyberspace. Tråkigt, men sant. Vi är fortfarande stolta och sammanfattar rapporten helt kort.

Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna uppfylls vid Magelungens
Gymnasium Danvikstull i följande utsträckning:
Rektors ledarskap: Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
Undervisning: Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens
mål avseende kunskaper och värden.
Trygghet och studiero: Skolan arbetar i hög utsträckning för att utbildningen ska präglas av trygghet och
studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.
Bedömning och betygssättning: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i betygssättningen ges i hög utsträckning.
Skolinspektionen avslutar härmed granskningen av Magelungens Gymnasium Danvikstull.

Högsta betyg alltså! Rapporten i sin helhet kan du läsa här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *