Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Kollo Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Fedha Muhedinovic

Föreståndare kolloverksamheten Suttaboda Örebro

073 042 78 73
fedha.muhedinovic@magelungen.com

Lotta Gustavsson

Biträdande föreståndare

070 611 13 65
lotta.gustavsson@magelungen.com

Camilla Joneson

Behandlingschef Gävle

070 302 50 11
camilla.joneson@magelungen.com


Kolloverksamheter

Kollo- och lägerverksamhet

Magelungen kollo bedriver verksamhet utifrån LSS och SoL. Det finns tre kollogårdar som finns i Gävle Skaparbyn, Örebro Suttarboda och Örebro Kvinnersta. Magelungen kollo erbjuder ett sammanhang där barn och ungdomar tillsammans med trygga vuxna får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi individanpassar vistelsen med målet att alla ska få delta och inkluderas i ett gruppsammanhang.

Barn och ungdomar träffas i grupp och har roligt samtidigt som de får möjlighet att:

 • Känna sig mer trygga och självsäkra
 • Utveckla sin förmåga att kommunicera
 • Skapa nya och fördjupa sina kamrat- och vuxenrelationer
 • Bli mer självständiga
 • Prova på nya saker och lyckas i ett tryggt sammanhang
 • Möjlighet till miljöombyte och rekreation
 • Familjen får avlastning

Genom tydlig struktur, hög personaltäthet, lågaffektivt bemötande och social modellering ökar vi deltagarens möjlighet att lyckasoch vistas i grupp.

Hur får du en plats på kollo?

 • Förfrågan, skicka en intresseanmälan (längst upp på sidan).
 • Ansök till socialtjänsten eller hos din LSS-handläggare
 • Kommunen gör en utredning och du får en preliminär plats på kollo
 • När beslutet beviljas påbörjar vi vår uppstartsprocess med möte och besök
 • Kollo är igång

Insatser som Magelungen kollo erbjuder:

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Lägervistelse
 • Helgkollo
 • Sommarkollo
 • Familjekollo
 • Dagkollo
 • Korttidsvistelse på vardagar
 • Kvalificerad kontaktperson
 • Avlösarservice

Vi har verksamhet året om, kontakta oss för mer information på respektive ort eller genom att fylla i intresseanmälan nedan.

Målgrupp
Kolloverksamheten riktar sig till barn och unga mellan 7-25 år oavsett könstillhöriget, som är beviljade insatser enligt SoL eller LSS inom personkrets 1. Vi vänder oss till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och NPF. Många som kommer till oss befinner sig inom autismspektrat, är familjehemsplacerade, har ADHD eller andra diagnoser.

Vanliga Frågor

Vad gör man på kollo?
Vi utgår från barn eller ungdomsgruppens önskemål och gör en plan utifrån det som önskas. På kollo får deltagaren möjlighet att prova på nya och roliga aktiviteter enskilt och i grupp.

Hur sover deltagaren?
Barnen och ungdomarna kan dela rum, utifrån behov finns möjlighet att sova i eget rum. Sovande jour finns alltid i kollohuset.

Hur länge är deltagaren på kollo?
Varierad längd beroende på beslut, allt från enbart dagtid eller till 7 dygn i sträck.

Vilka jobbar på kollo?
Personalen utgörs till större delen av psykologer, beteendevetare, socionomer, pedagoger och personer med annan adekvat utbildning eller erfarenhet av vår målgrupp. Personal som jobbar på kollo får kontinuerlig handledning och årlig fortbildning.

Vad händer om deltagaren inte trivs eller längtar hem?
Om deltagaren har hemlängtan tar personalen kontakt med vårdnadshavare och tillsammans gör vi en plan för hur vi på bästa sätt kan tillgodose behovet. Om hemlängtan infinner sig nattetid finns alltid en personal som har sovande jour på våra kollogårdar.

Får man ha mobil med sig?
Kolla med personalen för den aktuella gruppen på perioden.

Vad behöver deltagaren ha med sig?
Vi skickar ut en packlista till er inför vistelsen, som är enkel att följa och bocka av.

Har ni någon försäkring?
Alla deltagare är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Har du fler frågor kontakta oss!

Våra kolloverksamheter