Jobba med oss

Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder behandlingsoch förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Våra grund- och gymnasieskolor vänder sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd.
Idén om delaktighet och ansvarstagande är grundläggande liksom ett salutogent synsätt samt att olikheter och kreativitet får utrymme inom de fasta strukturerna.

Våra skolor och behandlingsverksamheter har målsättningen att skapa ett sammanhang som är meningsfullt och begripligt.  Forskning och utvärdering är en integrerad del i alla våra verksamheter.

Här ser du de kollegor som vi söker just nu. Om du har en bra idé eller ett projekt är vi också intresserade. Hör av dig till oss för en förutsättningslös diskussion.

Timanställningar och vikariat
Om du är intresserad av att jobba som timvikarie eller andra begränsade uppdrag hör av dig till respektive enhet.