”En skola fri från frånvaro” – Nationell konferens

Den 6-7 maj 2024 arrangerar Akademi Magelungen den nationella skolfrånvarokonferensen
”En skola fri från skolfrånvaro”. Som en ledande aktör i arbetet med att utveckla metoder
för att arbeta med problematisk skolfrånvaro och
en lång erfarenhet av att anordna
konferenser kan vi utlova en fullspäckad och lärorik konferens.

Klicka här & läs mer!