Karin Bolin

Skolchef Resursgymnasium

070 727 99 97
karin.bolin@magelungen.com

Resursgymnasium

Magelungens resursskolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi har tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktiga aktörer. Elever på Magelungen träffar sina mentorer under hela veckan för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.

Elevhälsa

På Magelungens resursgymnasium är elevhälsan en naturlig del i elevernas vardag. Uppgiften är att utifrån olika perspektiv stötta eleverna i deras lärande och personliga utveckling. En hög och stabil skolnärvaro är ett av våra prioriterade mål och en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Vi har en stark tilltro till varje elevs orubbliga värde och förmåga att med rätt stöd själva se de vägar som är möjliga på vägen mot ett meningsfullt liv.

Ansökan

Ansökan till våra resursgymnasieskolor sker genom gymnasieantagningen. För mer information kontakta gärna den skola du är intresserad av. Ansökningsförfarandet ser olika ut beroende på vilken kommun resursgymnasiet är beläget. Vi har resursgymnasium i Södermalm, Liljeholmen, Danvikstull, Uppsala, Jönköping, och Göteborg. Du kan läsa mer om alla våra resursgymnasium nedan. 

 

Här finns våra Resursgymnasium