Johan Strömbeck
Forskning- och utvärderingsansvarig på Magelungen, beteendevetare, doktorand i psykologi vid Åbo Akademi. Bakgrund inom socialt arbete, bland annat som samordnare på heldagsverksamheten Vita Bergsgruppen.

Katarina Alanko
Docent, leg. psykolog, Åbo Akademi, Finland. Undervisar om barn- och ungdomspsykologi. Forskar om skolfrånvaro och om sexualitet.

David Heyne
Docent, leg. psykolog, Leiden Universiteit, Nederländerna. Forskat över 20 år om skolfrånvaroproblem. Grundare av ett internationellt nätverk för skolfrånvaroproblem (INSA). Har skapat ett av formulären (SNACK) och utarbetat en reviderad version av Skolfrånvaroformulär (Adapted SRAS-R).

Laura Ferrer-Wreder
Docent, utvecklingspsykologi, Stockholms universitet. Undervisar om positiv ungdomsutveckling, forskar om prevention och interventioner, implementering samt ungdomars utveckling och förutsättningar i livet.