Magelungen möter: – Lovisa Lanryd (L)

Ungdomar på Magelungen fick möjlighet att ställa frågor
till politiker. Under Järvaveckan ställdes tre frågor från våra ungdomar till Lovisa Lanryd, r
egionrådssekreterare Hälso- och sjukvård (Liberalerna)

Varför mår ungdomar dåligt idag?

Det finns många anledningar. Hög stressnivå, osäkerhet i världen, krig, frånvarande föräldrar, missbruk, med mera. Och jag tror att pandemin har gjort att det har förvärrats då många har haft mindre sociala kontakter.

Hur länge ska man behöva vänta för att få hjälp om man mår dåligt?

I den bästa av världar skulle det ta ingen tid alls. Men så funkar det inte i livet. Vi önskar väl att vi hade kunnat ha tillräckligt många psykologer, eller tillräckligt mycket personal som kan arbeta. Men det finns ju bara si och så många utbildade. Så det handlar ju om att locka personal till att jobba med vissa frågor. Men jag upplever att det finns ett stort intresse att jobba med barn. Gällande köerna till BUP handlar det om dålig nivåstrukturering. Vi måste se till att vi få en fungerande vårdkedja med BUP och första linjen så att patienterna hamnar på rätt vårdnivå.

Hur ska ni göra för att minska skolfrånvaro?

Vi har starka skolsociala team i Stockholmsstad. Vi har både en stark närvara av socialtjänsten i skolan, men sen har vi även byggt ut elevhälsan. Vi har satsat på att ha många kuratorer, tillräcklig kontakt med föräldrar, och att man har en bred palett av yrkesgrupper som jobbar i elevhälsoteamet. Det ska inte vara så att det bara finns en kurator, och att den är där varje tisdag. Börjar man tex märka att en elev inte kommer inte skolan måste man ha tillräckligt mycket resurser för att kunna ta tag i det.