Ekonomienheten

Om ni har frågor som rör ekonomi, avtal, administration eller lönefrågor är det vår ekonomienhet som ni ska kontakta.

Kontaktpersoner

Marie Nyrén

Ekonomichef

073 502 12 69
marie.nyren@magelungen.com