Erasmus: Problematic School Absenteeism -Improving Systems and Tools

Rapport från det nordiska Erasmus+ -projektet om problematisk skolfrånvaro – förbättring av system och verktyg, i denna rapport finns en översikt av definitioner och teorier om skolfrånvaro.