Erasmus: Problematic School Absenteeism -Improving Systems and Tools

Rapport från det nordiska Erasmus+ -projektet om problematisk skolfrånvaro – förbättring av system och verktyg, i denna rapport finns en översikt av definitioner och teorier om skolfrånvaro.

Vi gör detta projekt tillsammans med  Valteri och Statped, som de finska och norska motsvarigheten till Specialpedagogiska myndigheten samt AArhus universitet, AArhus kommun,