Emanuel Franzén

Behandlingschef Malmö

073 529 02 30
emanuel.franzen@magelungen.com

I Malmö finns

 

Hemmasittarprogram är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

FUNKA Familjehem är en behandlingsintervention med familjehemsplacering. Läs mer.

FUNKA Behandlingsfamilj intensivt behandlingsprogram som ett alternativ till institutionsplacering. Läs mer. 

Tryggare Barn en metod som utvecklats i samarbete mellan forskare och yrkesverksamma med erfarenhet av att möta barn som utsatts för våld eller där det finns risk för våld. Läs mer.

 

Hitta till oss

Malmö behandlingsinsatser

Djäknegatan 2,
211 35 Malmö, Sverige