Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning

Vi utför systematisk uppföljning av våra behandlings- och skolinsatser. Målen är dels att visa hur det går för våra ungdomar/elever, dels att använda instrumenten vid kartläggning/planering av behandlings- och/eller skolinsats.

Uppföljningen bygger på före- och eftermätningar av standardiserade bedömningsinstrument och kompletteras i behandlingsutvärderingen även av en uppföljningsmätning. Resultaten presenteras i Magelungens rapportserie.