Brukarundersökningar

Vi genomför regelbundet brukarundersökningar utifrån behandlingsperspektiv och elevenkäter inom skolan.