Konferenser

22 april 2020 - 23 april 2020

Hot och våld i skolan

Enligt en rapport från Skolverket  uppger nästan var fjärde lärare att de har utsatts för våld eller hot på sin arbetsplats det senaste året.