Vi skapar hopp och förändring tillsammans!

Läs mer om oss

Behandling

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Våra behandlingar

Skola

Skola för elever i omfattande behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Våra skolor

Akademi Magelungen

Akademi Magelungen utbildar inom socialt arbete, behandling och skola.

Till Akademin

Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

Läs mer om vår forskning och utvärdering här!

Magelungens fristående skolor

Skola för elever i omfattande behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Behandling och förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Aktuellt

Tryggare barn

Insatsen Tryggare Barn uppmärksammas i P1 och Dagens eko. Att förhindra hot och våld mot barn är ett mycket...

Läs mer