Vi skapar hopp och förändring tillsammans!

Resursskola & Resursgymnasium

Skola för elever i omfattande behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Våra Resursskolor

Behandling och stöd

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Behandlingsinsatser

Akademi Magelungen

Akademi Magelungen utbildar inom socialt arbete, behandling och skola.

Till Akademin

Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

SDQ webb Magelungen

Aktuellt