Vi skapar hopp och förändring tillsammans!

Ansökningar och förfrågningar

Behandlingsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Våra behandlingsinsatser

Resursskola

Skola för elever i omfattande behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Våra resursskolor

Akademi Magelungen

Akademi Magelungen utbildar inom socialt arbete, behandling och skola.

Till Akademin

Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

Läs mer om vår forskning och utvärdering här!

Magelungens resursskolor

Resurskola för elever i omfattande behov av särskilt stöd med eller utan behandling.

Behandling och förändringsarbete

Från enstaka konsultationer till omfattande behandlingsprogram.

Aktuellt