Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Mohamed Ali

Behandlingschef Uppsala

073 745 40 79
mohamed.ali@magelungen.com

Åsa Bergström

Rektor Uppsala resursskola

076 309 99 35
asa.bergstrom@magelungen.com

I Uppsala finns

 

Behandlingsskola en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Läs mer. 

Hemmasittarprogrammet är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

Ungdomscoach stöttar och vägleder ungdomar utifrån de utmaningar som hen möter. Läs mer.

Intensiv Familjebehandling är en insats med två behandlare för att förstärka föräldraförmågor, beteendeinterventioner till ungdom och aktivt nätverksarbete för ökad funktion för den unge och hens familj. Läs mer.

Resursskola är ett litet skolsammanhang anpassat för elever med omfattande stödbehov. Läs mer. 

Resursgymnasium vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Läs mer.

Hur ansöker man?

En resurskolaplats kan du som vårdnadshavare söka genom knappen nedan. För att få plats på någon av våra ovanstående behandlingsinsatser krävs en bedömning från socialtjänsten. Som vårdnadshavare kan du önska plats på Magelungen i dialog med socialtjänsten, men det är socialtjänsten som bedömer om en placering hos oss är aktuell. Ansvarig chef på Magelungen finns till hands för frågor kring insatsen innehåll och ansökningsförfarandet, både för barn/ungdom, familj och uppdragsgivare.

Hur ansöker man resursgymnasium?

Om du behöver hjälp med att ansökan till oss, be SYV på din nuvarande skola om hjälp, alternativt SYV på kommunala aktivitetsansvaret om du inte går på någon skola i dagsläget, kaa@uppsala.se

Hitta till oss

Uppsala resursskola/ Uppsala behandlinginsatser

Slottsgränd 6,
Uppsala, Sverige

Uppsala resursgymnasium

Rapsgatan 8G
754 50 Uppsala