Helena Preisler

Behandlingschef

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Intensiv Familjebehandling

Behandlingsteamet består av två behandlare som arbetar intensivt vilket innebär att kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett samarbete med andra aktörer som har kontakt med familjen.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är familjer med hög konfliktnivå och svårigheter i samspel mellan föräldrar och ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och positivt samspel.

Teori, metod och förhållningssätt

Den teoretiska grunden är systemteori, anknytningsteori och social inlärningsteori.

I behandlingen ingår: 

  • Arbete med föräldraförmågor och strategier kring positiv samvaro, uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering.
  • Arbete med ungdomens egna svårigheter genom samtal och stöd, färdighetsträning, förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden istället för problembeteenden.
  • Arbete med professionella och privata nätverk kring ungdomen och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön.
  • Aktivt samarbete för en fungerande skolgång.
Omfattning

Antalet timmar/månad anpassas efter uppdragets art i samarbete med uppdragsgivare

Kompetens

Våra behandlare är socionomer eller har likvärdig högskoleutbildning och lång yrkeserfarenhet.