Vägen hit

Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av från Stockholms läns landsting. Vi bildade ett personalägt aktiebolag för att driva Förändrings-/behandlingsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Vi vill skapa hopp och göra en skillnad!

Magelungens organisation idag kan man säga följer de tankar kring organisation som vi blev inspirerade av i slutet av 80-talet. Då när vi bara var ett behandlingshem i Farsta med tretton medarbetare och nio ungdomar omorganiserade vi oss på, ett då, unikt sätt.

Vi delade upp oss som personal i tre grupper som fokuserade på olika delar av behandlingen; miljöterapeutiskt, familj/nätverk och individ utifrån olika teoretiska inriktningar för att på detta sätt bevara och tydliggöra en mångfald av idéer, förklaringsmodeller och metoder. De olika grupperna hade möjlighet att utifrån kompetens och kreativitet utveckla den del av behandlingsarbetet som gruppen ansvarade för.

På sätt och vis lever detta vidare inom Magelungen än idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har haft en ambition att behålla en hög grad av KASAM (Känsla av samhörighet) att Magelungen skall vara begriplig, hanterbar och meningsfull för medarbetare, uppdragsgivare, familjer och ungdomar/barn. Som ett led i detta tror vi på en hög grad av decentralisering inom organisationen – en hög grad eget ansvar hos chefer och medarbetare inom de strukturer som skapats för organisationen.