Kalle Dahlin

Biträdande verksamhetschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com

SDQ webb

SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret bygger på erfarenheter från två andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, Rutters formulär och Child Behavior Checklist (CBCL). 

Magelungen erbjuder efter överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner en webbplats för att kunna fylla i formuläret digitalt. 

På den här webbsidan kan barn, ungdom eller förälder fylla i frågeformuläret SDQ. På svenska kallas formuläret för Styrkor och Svårigheter, och frågorna handlar om hur man som barn eller ungdom mår, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i vardagen. 

Föräldrar eller andra närstående kan också fylla i ett eget formulär om hur de uppfattar sitt barns mående och hur hen har det.