Kalle Dahlin

Biträdande verksamhetschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com

SDQ-webb för professionella

SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret bygger på erfarenheter från två andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, Rutters formulär och Child Behavior Checklist (CBCL). 

Syftet med formuläret är att göra en bedömning av barns beteende och utifrån denna bedömning få en uppfattning om barns psykiska hälsa. SDQ-Sve finns för föräldra- och lärarskattning av 3 -16-åriga barns och ungdomars psykiska hälsa, samt självskattning för 11–17-åriga ungdomar. Verktyget på den här sidan utgår ifrån formulären för självskattning, föräldraskattning och lärarskattning. 

Magelungen erbjuder efter överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner en webbplats för att kunna fylla i formuläret digitalt.  

Nedan länk leder till funktionen för professionella att skapa en rapport av ifylld SDQ.