VSP- Verktyg för kartläggning av SkolfrånvaroProblem

Magelungen bedriver i samarbete med Åbo Akademi ett forskningsprojekt som handlar om att översätta och utvärdera tre formulär om skolfrånvaroproblem.

Formulären kan användas av skolpersonal, elevhälsoteam eller behandlingsteam för att undersöka orsaker till och funktion av skolfrånvaro.

Projektet bedrivs i samarbete med docent Katarina Alanko, forskare och legitimerad psykolog vid Åbo Akademi, David Heyne, Universiteit Leiden, Nederländerna, samt Laura Ferrer-Wreder, Stockholms universitet.

Formulären är skapade av ledande forskare inom fältet:

  • Skolfrånvaroformulär (SRAS) – Christopher Kearney, USA
  • Inventering av skolfrånvaro (ISAP) – Martin Knollman, Tyskland
  • Checklista för skolfrånvaro (SNACK), David Heyne, Nederländerna

Vi är glada att kunna bidra till kunskapsutveckling och metodutveckling inom forskningsfältet School Attendance Problems. Förhoppningen är att dessa instrument kan leda till en ökad förståelse för problem med skolfrånvaro samt bättre anpassade insatser.

Kontaktpersoner

Johan Strömbeck

Forskning och utvärdering

073 984 37 67
johan.strombeck@magelungen.com