ISAP

ISAP

Inventory of School Attendance Problems (ISAP) är ett screeninginstrument som syftar till att identifiera problem relaterade till skolfrånvaro. Det handlar dels om i vilken utsträckning dessa problem finns men också i vilken grad de utgör en anledning till skolfrånvaron. Formuläret kan användas för dem med frånvaro, men det ska också kunna upptäcka svårigheter med skolnärvaro när eleven ändå lyckas vara på plats i skolan. Formuläret består av 48 frågor som mäter 13 olika faktorer.

Knollmann, M., Reissner, V., & Hebebrand, J. (2019). Towards a comprehensive assessment of school absenteeism. Development and initial validation of the Inventory of School Attendance Problems. European Child & Adolescent Psychiatry.