Hur kan man trygga ungdomar och personal i laddade situationer på HVB?

Kristina Vesterlund, chef för Magelungens HVB Söder svarar på tre frågor:

Vad gör du och hur jobbar ni på HVB Söder? 

Jag är föreståndare och chef på Magelungen HVB Söder. Min uppgift är att tillsammans med övrig personal organisera verksamheten så att det blir en bra grund för det behandlingsarbete vi gör, vi ska se till att varje placerad ungdom får en god möjlighet att utvecklas och nå sina behandlingsmål. Varje ungdom har ett behandlingsteam, samordnare, individualterapeut och familjebehandlare, teamet har ansvar för ungdomens tid hos oss. All personal arbetar på dygnet-runt-schema och lär på så sätt känna varje ungdom i olika delar.

Ni jobbar ju mentaliseringsbaserat, hur märker man av det? Finns det exempel på hur det kan gå till rent konkret i ett samtal/runt t ex ett frukostbord ? 

I ett samtal/möte mellan individer är det viktigt att lyssna och visa att man lyssnar, t ex genom att validera vad den andra säger. Att utifrån samtalet peka på att olika individer kan ha olika tankar och olika känslomässiga utgångspunkter och det betyder inte att den ene har fel och den andra har rätt. Konkret kan det vara en berättelse om något som har hänt som man tycker är jobbigt, den behandlande uppgiften är då att skapa nyfikenhet runt om det finns andra sätt att se situationen och kanske att hantera på annat sätt.

Hur jobbar personalen med mentaliseringsnivån hos sig själv / ungdomarna? Vad är syftet och vad gör det med tryggheten? Hur kan man genom detta möta och hantera starka känslor i laddade situationer?  

Som personal är det viktigt att vara öppen, transparent och genuin, våga och vilja stanna upp i det som sker och sägs. Att ha koll på sina egna affekter och vad man agerar utifrån. Personal arbetar med den utgångspunkten i konferenser och handledning, i samtal mellan personal.

Laddade situationer bör i första hand lugnas ner då ingen har en bra mentaliseringsförmåga när den är i affekt. Det kan exempelvis göras genom validering av känslan. När läget är mindre laddat är det möjligt att gå vidare i frågan, undersöka vad som hände och hur det blev efter. Utgångspunkten är att träna på och få en ökad förmåga att mentalisera ökar tryggheten.  Att få erfarenhet av att våga stanna upp och ta del av andra människors upplevelse. Psykoedukation är också en del av behandlingen, t ex vilka känslor har vi och vad gör det med oss.