Anel Murtic

Rektor Örebro Heldag och Resursskola

076 041 02 48
anel.murtic@magelungen.com

Carina Wilén

Behandlingschef Örebro

070 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

Tommy Damström

Behandlingschef Örebro Öppenvård

070 632 16 06
tommy.damstrom@magelungen.com

I Örebro finns

 

Behandlingsskola en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Läs mer. 

Hemmasittarprogram är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

Kollo & LSS-insatser innebär möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet, lägervistelse, helgkollo, sommarkollo, familjekollo, dagkollo, korttidsvistelse på vardagar, kvalificerad kontaktperson, avlösarservice. Läs mer.

Hitta till oss

Örebro resursskola/ Örebro behandlingsinsatser

Skolgatan 26,
703 62 Örebro, Sverige