Anel Murtic

Rektor Örebro Heldag och Resursskola

076 041 02 48
anel.murtic@magelungen.com

Carina Wilén

Behandlingschef Örebro

070 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

I Örebro finns

 

Behandlingsskola en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Läs mer. 

Hemmasittarprogram är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

Kollo & LSS-insatser innebär möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet, lägervistelse, helgkollo, sommarkollo, familjekollo, dagkollo, korttidsvistelse på vardagar, kvalificerad kontaktperson, avlösarservice. Läs mer.

Hur ansöker man?

En resurskolaplats kan du som vårdnadshavare söka genom knappen nedan. För att få plats på någon av våra ovanstående behandlingsinsatser krävs en bedömning från socialtjänsten. Som vårdnadshavare kan du önska plats på Magelungen i dialog med socialtjänsten, men det är socialtjänsten som bedömer om en placering hos oss är aktuell. Ansvarig chef på Magelungen finns till hands för frågor kring insatsen innehåll och ansökningsförfarandet, både för barn/ungdom, familj och uppdragsgivare.

Hitta till oss

Örebro resursskola/ Örebro behandlingsinsatser

Skolgatan 26,
703 62 Örebro, Sverige