Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Utbildningar

Tryggare_barn23

5 september 2024 - 27 september 2024

Stockholm

Utbildning i Tryggare barn HT-24, Kurs 1

Stockholm

På plats

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

skolnärvaro_OMSLAG23

16 september 2024 - 20 september 2024

Stockholm

Grundkurs Kriminalitet som livsstil VT-24

Stockholm

På plats

I denna grundkurs behandlar vi tankemönster och drivkrafter i en kriminell livsstil och kriminell karriär. Vad driver en kriminell person att fortsätta med sin brottslighet? Kan man fastna i...

2 oktober 2024

Stockholm

NPF i skolan

Stockholm

På plats

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Flera av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism och ADHD....

7 oktober 2024 - 2 december 2024

Online

Anknytningsbaserad Familjebehandling

Online

Online

Hur väcker vi det barnfokuserade arbetet i mötet med familjer? Hur möjliggör vi omsorgsreparationer i socialt familjearbete? Utbildningen syftar till att lära ut kliniska färdigheter inom barnfokuserad familjebehandling när...

14 oktober 2024 - 15 oktober 2024

Stockholm/Distans

Hot och våld i arbetet med unga

Stockholm/Distans

På plats

Online

Situationer där hot och våld förekommer är utmanande. Det ställer krav på oss som professionella men kan även påverka oss på ett mer personligt plan, i form av rädsla...

22 oktober 2024 - 12 november 2024

Stockholm

KBT för Skolsköterskor

Stockholm

På plats

Online

Att vara skolsköterska är ett svårt uppdrag – du ska kunna nästan allt! KBT för skolsköterskor ger dig konkreta verktyg som du har nytta av under hälsosamtalet och andra...

Tryggare_barn23

7 november 2024 - 6 december 2024

Stockholm

Utbildning i Tryggare barn HT-24, Kurs 2

Stockholm

Online

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

11 november 2024 - 12 december 2024

Online

Mentaliseringsbaserad Föräldrabehandling

Online

Online

Bekräftande samspel är ett mentaliseringsorienterat familjematerial fram-taget ur klinisk familjebehandling i Sverige. Under tre dagar kommer vi fördjupa oss i denna modell för att hjälpa familjer med att förebygga...

19 november 2024

Stockholm

Att möta våld i nära relationer

Stockholm

På plats

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som drabbar såväl utsatta vuxna, ungdomar, barn som upplever våld samt även den som utsätter andra. Enligt Brottsförebyggande rådet...

OMSLAG_kostnadsfri5

21 november 2024 - 22 november 2024

Stockholm

Tillbaka till skolan

Stockholm

På plats

Online

I den här 2 dagars utbildningen tar vi ett helhetsgrepp kring problematisk skolfrånvaro och utgår från evidensbaserade metoder för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Den riktar sig...

3 december 2024 - 4 december 2024

Stockholm

Beteendeproblem i skolan

Stockholm

På plats

Online

Syftet med den här utbildningen är att presentera effektiva metoder att använda på individ-, grupp- och organisationsnivå för att hantera och förebygga problemsituationer. Med utgångspunkt från en mängd konkreta...

9 december 2024 - 12 december 2024

Stockholm

Metodkurs Kriminalitet som livsstil

Stockholm

På plats

Efter genomförd metodkurs får du full behörighet till alla Kriminalitetsprogrammen inom kriminalitet som livstil: Ett nytt vägval, Att gå vidare, Omtankar, Nya utmaningar och Avbrottet.