Utbildningar

15 oktober

KBT i Socialt Arbete 15 HP

En utbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola för dig som möter människor i samtal och behandling där "bruset" av livssituationen och olika problem kan kännas utmanande.