Utbildningar

11 oktober 2021 - 27 oktober 2021

Grundläggande KBT-utbildning HT-2021

På denna utbildning lär du dig grundläggande kunskaper om KBT. Du får verktyg för att analysera beteenden, tankar och känslor samt konkreta tekniker och metoder för att hjälpa människor...

Webbinar

8 november 2021 - 8 december 2021

Utbildning i Tryggare barn HT 2021

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.Metoden ger professionella...

Webbinar

24 november 2021

NPF i skolan

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk...

Webbinar