Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Utbildningar

Tryggare_barn23

8 februari 2024 - 15 mars 2024

Utbildning i Tryggare barn VT-24, 1

Stockholm

På plats

Online

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

Tryggare_barn23

9 november 2023 - 15 december 2023

Stockholm

Utbildning i Tryggare barn HT-23, 2

Stockholm

Online

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

20 november 2023 - 19 januari 2024

Distans

Anknytningsbaserad Familjebehandling

Distans

Online

Utbildningens övergripande syfte är frågan: Hur väcker vi det barnfokuserade familje-arbetet i det sociala familjearbetet? Ansatsen är processorienterad - att förstärka kursdeltagaren utifrån dennes yrkesroll som katalysator för förändringsinriktade...

skolnärvaro_OMSLAG23

27 november 2023 - 13 december 2023

Stockholm

Grundkurs Kriminalitet som livsstil HT-23

Stockholm

På plats

I denna grundkurs behandlar vi tankemönster och drivkrafter i en kriminell livsstil och kriminell karriär. Vad driver en kriminell person att fortsätta med sin brottslighet? Kan man fastna i...

8 januari 2024 - 10 januari 2024

Stockholm

Metodkurs Kriminalitet som livsstil

Stockholm

På plats

Efter genomförd metodkurs får du full behörighet till alla Kriminalitetsprogrammen inom kriminalitet som livstil: Ett nytt vägval, Att gå vidare, Omtankar, Nya utmaningar och Avbrottet.

25 januari 2024 - 26 januari 2024

Stockholm

Förstå och hantera beteendeproblem i skolan

Stockholm

På plats

Online

Syftet med den här utbildningen är att presentera effektiva metoder att använda på individ-, grupp- och organisationsnivå för att hantera och förebygga problemsituationer. Med utgångspunkt från en mängd konkreta...

29 januari 2024

Stockholm

Autism i skolan- halvdagsutbildning

Stockholm

Online

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan - halvdagsutbildning Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal

Tryggare_barn23

8 februari 2024 - 15 mars 2024

Stockholm

Utbildning i Tryggare barn VT-24, 1

Stockholm

På plats

Online

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

13 februari 2024 - 14 februari 2024

Stockholm

Tillbaka till skolan

Stockholm

På plats

Online

I den här 2 dagars utbildningen tar vi ett helhetsgrepp kring problematisk skolfrånvaro och utgår från evidensbaserade metoder för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Den riktar sig...

20 februari 2024 - 5 mars 2024

Stockholm

Grundläggande KBT-utbildning VT-24

Stockholm

På plats

Grundläggande KBT-utbildning tar upp de KBT-verktyg som i forskning visat sig mest kraftfulla för att arbeta med förändring eller att stötta personer. Vi lär ut konkreta verktyg och metoder...

8 mars 2024 - 22 mars 2024

Distansutbildning

Kartläggningsverktyg vid skolfrånvaro: ISAP & SRAS

Distansutbildning

Online

Det här är en tvådagarsutbildning i hur du kan arbeta med standardiserade kartläggningsverktyg vid skolfrånvaro. ISAP och SRAS är två välbeprövade frågeformulär framtagna av ledande forskare och psykologer inom...

26 mars 2024

Stockholm,

Adhd i Skolan

Stockholm,

Online

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar och ställer höga krav på pedagogisk personal. Många av eleverna har neuropsykiatriska diagnoser som ADHD

8 april 2024 - 13 maj 2024

Distans

Mentaliseringsbaserad Föräldrabehandling

Distans

Online

Bekräftande samspel är ett mentaliseringsorienterat familjematerial fram-taget ur klinisk familjebehandling i Sverige. Under tre dagar kommer vi fördjupa oss i denna modell för att hjälpa familjer med att förebygga...

Tryggare_barn23

11 april 2024 - 17 maj 2024

Stockholm

Utbildning i Tryggare barn VT-24, 2

Stockholm

På plats

Online

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

22 april 2024 - 14 juni 2024

Distans

Anknytningsbaserad Familjebehandling

Distans

Online

Hur väcker vi det barnfokuserade arbetet i mötet med familjer? Hur möjliggör vi omsorgsreparationer i socialt familjearbete? Utbildningen syftar till att lära ut kliniska färdigheter inom barnfokuserad familjebehandling när...

skolnärvaro_OMSLAG23

13 maj 2024 - 22 maj 2024

Stockholm

Grundkurs Kriminalitet som livsstil VT-24

Stockholm

På plats

I denna grundkurs behandlar vi tankemönster och drivkrafter i en kriminell livsstil och kriminell karriär. Vad driver en kriminell person att fortsätta med sin brottslighet? Kan man fastna i...

15 maj 2024 - 12 juni 2024

Stockholm

KBT för Skolsköterskor VT-24

Stockholm

På plats

Online

Att vara skolsköterska är ett svårt uppdrag – du ska kunna nästan allt! KBT för skolsköterskor ger dig konkreta verktyg som du har nytta av under hälsosamtalet och andra...

3 juni 2024 - 5 juni 2024

Stockholm

Metodkurs Kriminalitet som livsstil

Stockholm

På plats

Efter genomförd metodkurs får du full behörighet till alla Kriminalitetsprogrammen inom kriminalitet som livstil: Ett nytt vägval, Att gå vidare, Omtankar, Nya utmaningar och Avbrottet.

Tryggare_barn23

29 augusti 2024 - 27 september 2024

Stockholm

Utbildning i Tryggare barn HT-24,

Stockholm

På plats

Online

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

22 oktober 2024 - 13 november 2024

Stockholm

KBT för Skolsköterskor HT-24

Stockholm

På plats

Online

Att vara skolsköterska är ett svårt uppdrag – du ska kunna nästan allt! KBT för skolsköterskor ger dig konkreta verktyg som du har nytta av under hälsosamtalet och andra...