Utbildningar

15 oktober

KBT i Socialt Arbete 15 HP

En utbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola för dig som möter människor i samtal och behandling där "bruset" av livssituationen och olika problem kan kännas utmanande.

21 november - 7 december

Grundkurs i KBT, 6 dagar HT-18

Denna grundkurs i KBT fokuserar på hur tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer.