Utbildningar

1 oktober 2020 - 1 april 2021

Från Grupp till Team

Inom skolan är det av stor vikt att ledningsgrupper och EHT har goda samarbeten och en tydlig strävan åt samma håll. Utveckla din arbetsgrupp till ett effektivt team där...

Webbinar

24 mars 2021 - 25 mars 2021

NPF i skolan

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk...

Webbinar

25 mars 2021

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete.

Webbinar

20 april 2021 - 4 juni 2021

Utbildning i Tryggare barn VT 2021

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.Metoden ger professionella...

Webbinar