Utbildningar

20 april 2021 - 4 juni 2021

Utbildning i Tryggare barn VT 2021

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.Metoden ger professionella...

Webbinar