Utbildningar

18 januari - 4 mars

Utbildning i Tryggare barn VT 2019

Tryggare barn erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Metoden ger professionella verktyg för att hjälpa familjer i utmanande ärenden.

10 april - 26 april

Grundläggande KBT-utbildning

På denna utbildning lär du dig grundläggande kunskaper om KBT. Du får verktyg för att analysera beteenden, tankar och känslor samt konkreta tekniker och metoder för att hjälpa människor...