Utbildningar

2 november 2020 - 15 december 2020

Utbildning i Tryggare barn HT 2020

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.Metoden ger professionella...

Webbinar

2 november 2020 - 20 november 2020

Grundläggande KBT-utbildning HT-2020

På denna utbildning lär du dig grundläggande kunskaper om KBT. Du får verktyg för att analysera beteenden, tankar och känslor samt konkreta tekniker och metoder för att hjälpa människor...

Webbinar

10 november 2020

NPF i skolan

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Magelungen har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk...

Webbinar