Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Utbildningar

14 september 2023 - 13 oktober 2023

Utbildning i Tryggare barn HT-23, 1

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

Webbinar

2 oktober 2023 - 3 oktober 2023

Tillbaka till skolan

I den här 2 dagars utbildningen tar vi ett helhetsgrepp kring problematisk skolfrånvaro och utgår från evidensbaserade metoder för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Den riktar sig...

Webbinar

16 oktober 2023

Att främja närvaro i skolan

I den här workshopen kommer vi att fokusera på de organisatoriska delarna av uppdraget med att skapa tillgängliga lärmiljöer som hjälper oss att erbjuda alla elever en fungerande skolgång....

Webbinar

26 oktober 2023 - 27 november 2023

Mentaliseringsbaserad Föräldrabehandling

Bekräftande samspel är ett mentaliseringsorienterat familjematerial framtaget ur klinisk familjebehandling i Sverige och som har sin bas i mentalisering- och anknytningsorienterade tankegångar. Utbildningen lär ut en kliniskt beprövad modell...

Webbinar

30 oktober 2023 - 7 november 2023

KBT för Skolsköterskor HT-23

Att vara skolsköterska är ett svårt uppdrag – du ska kunna nästan allt! KBT för skolsköterskor ger dig konkreta verktyg som du har nytta av under hälsosamtalet och andra...

Webbinar

9 november 2023 - 15 december 2023

Utbildning i Tryggare barn HT-23, 2

Det är ett viktigt och svårt arbete att skydda våra barn. Tryggare barn är en insats som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning...

Webbinar

20 november 2023 - 19 januari 2024

Anknytningsbaserad Familjebehandling

Utbildningens övergripande syfte är frågan: Hur väcker vi det barnfokuserade familje-arbetet i det sociala familjearbetet? Ansatsen är processorienterad - att förstärka kursdeltagaren utifrån dennes yrkesroll som katalysator för förändringsinriktade...

Webbinar