Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Trauma hos barn och unga – hur förstår och bemöter vi dem bäst?

Möter du barn och ungdomar med traumatiska bakgrunder i din vardag? Den här utbildningen hjälper dig att bättre förstå barnens beteende och ger dig redskap att bemöta dem på ett bra sätt. 

BESKRIVNING 

Barn och ungdom som varit med om extremt påfrestande händelser påverkas både psykiskt och fysiskt. Genom att tillgodose behovet av trygghet och att hjälpa dem att hantera svåra känslor, kan mötet med barnet i det vardagliga sammanhanget som skolan eller familjehemmet, bidra till att främja nya beteenden och bättre psykisk hälsa. 

Den här utbildningen ger dig en ökad förståelse för hur traumatiska erfarenheter påverkar den ungas tolkning av omvärlden och hur traumatiska erfarenheter formar sättet att reglera och hantera sina känslor. Under utbildningen får du också lära dig hur ett traumamedvetet bemötande kan hjälpa med känsloreglering och ökad livskvalitet.  

UR INNEHÅLLET: 

-vad är ett trauma? Vilka olika sorters trauma kan vi möta i arbetet? 

– Traumaförståelse. Vad händer vid traumatisering? Hur påverkas hjärnans utveckling av tidiga trauman? 

– Traumamedvetet bemötande. Så kan du som möter barn eller ungdomar skapa ett tryggt sammanhang och hjälpa att reglera starka affekter. 

VEM BÖR GÅ UTBILDNINGEN? 

Kursen vänder sig till alla som i sin yrkesvardag möter traumatiserade barn och ungdomar, exempelvis socialsekreterare, lärare, familjehem, behandlingspersonal och resurspersoner. Även anhöriga till personer med traumatiska erfarenheter kan ha användning av kursen. 

Föreläsare

Malin Khoso. är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Hon har arbetat med barn och ungdomar med särskilda behov under hela sin yrkeskarriär, inom skola, psykiatri och socialt arbete. Under drygt 20 år har hon fördjupat sig i arbetet med barn och unga med multidimensionella behov utifrån psykosocial belastning och psykiatriska och neuropsykiatriska svårigheter. Malin arbetar idag med utbildning och handledning av personal såväl inom skola, elevhälsovård som behandling. 

Information

Datum
27 november

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Upplägg
En heldag kl 09:00-16:00 på plats i våra lokaler på Lumaparksvägen 7.

Pris
3500 kr exkl. moms

Anmäl dig