Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Kartläggningsverktyg vid skolfrånvaro: ISAP & SRAS

Validerade frågeformulär

Ökad förståelse av skolfrånvaro

Effektivare kartläggning

2 dagarsutbildning

 

Akademi Magelungen erbjuder en tvådagarsutbildning för dig som arbetar med kartläggning av skolfrånvaro. Utbildningen anordnas i samarbete med Journal Digital och riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten, skola, BUP och inom övrigt socialt arbete.
SRAS och ISAP är två välbeprövade frågeformulär framtagna av ledande forskare och psykologer inom skolfrånvaro. Verktygen kan användas för att undersöka såväl begynnande som konstaterad skolfrånvaroproblematik.
I kursen får ni utbildning i hur ni kan använda formulären i kartläggning för ökad förståelse av skolfrånvaroproblematik.
Frågeformulären används internationellt och har översatts till flera språk. Johan Strömbeck, som översätter och utvärderar SRAS och ISAP till sin doktorsavhandling, är kursledare tillsammans med Ia Sundberg Lax.

Formulären
SRAS
School Refusal Assessment Scale (SRAS) skapades för att kunna bestämma vilken funktion skolfrånvaron fyller hos en elev. Handlar det om undvikande av obehagliga situationer i skolan, eller är det kanske annat utanför skolan som är lockande som motiverar den unga? SRAS-R (den reviderade versionen) består av 24 frågor och kan besvaras av både ungdom och förälder. Formuläret är översatt till svenska och kan användas både ute på skolor och på mottagningar eller behandlingsenheter.
ISAP
Inventory of School Attendance Problems (ISAP) är ett instrument som syftar till att identifiera problem relaterade till skolfrånvaro. Det handlar dels om till i vilken utsträckning dessa problem finns men också i vilken grad de utgör en anledning till skolfrånvaron. Formuläret kan användas både för dem med frånvaro men det ska också kunna upptäcka svårigheter med skolnärvaro när eleven ändå lyckas vara på plats i skolan. Formuläret består av 48 frågor som mäter 13 olika faktorer. Än så länge finns bara en självskattningsversion som eleven själv besvarar, men en föräldraversion är under konstruktion.

Kursledare

Johan Strömbeck

Johan Strömbeck är forskning- och utvärderingsansvarig på Magelungen. Han är även doktorand i psykologi vid Åbo akademi där han översätter och utvärderar tre instrument för kartläggning av skolfrånvaroproblematik.

Ia Sundberg Lax – lång erfarenhet av att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Hon har byggt upp Magelungens Hemmasittarprogram och är medförfattare till boken Hemmasittande elever och vägen tillbaka. Hon arbetar idag som specialist inom skolfrånvaroproblematik på Akademi Magelungen.

Information

Datum
10 september - 24 september

Tid
10:00-15.00

Ort
Online

Plats(lokal)
Distansutbildning

Vad ingår
Distansutbildning

Upplägg
Tvådagars distansutbildning i ISAP och SRAS. Utbildningen är 10/9 & 24/9. kl 10-15

Pris
3900 kr exkl. moms

Pris på distans
3900 kr exkl. moms

Anmäl dig