Mikael Kalmenstam

Skolchef Resursskolor

070 278 20 20
mikael.kalmenstam@magelungen.com

Resursskola

Magelungens resursskolor vänder sig endast till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Våra resursskolor finns i Gävle, Uppsala, Södermalm, Älvsjö, Solna, Örebro, Södertälje, VästeråsGöteborg, Jönköping och Helsingborg

Vår vision är att skapa hopp och ge alla elever goda möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt ut skolframgång som en stark skyddsfaktor för att få ett bra liv. Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ta sig vidare i livet. De ska bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.

På Magelungens resursskolor kommer eleverna till en anpassad miljö, med små undervisningssammanhang och hög personaltäthet med specialistkompetens. Våra framgångsfaktorer bygger på kompetens, engagemang, relationskapande, småskalighet och struktur.

Kompetens

På Magelungens resursskolor har vi bland annat kompetens inom följande:

  • Grundläggande NPF kunskap
  • Grundläggande specialpedagogisk kunskap
  • Kiva (evidensbaserat antimobbningsprogram)
  • Bemöta och motverka problematisk skolfrånvaro
  • Psykosocial kompetens kring unga med multiproblematik

Här finns våra Resursskolor