Mikael Kalmenstam

Skolchef Resursskolor

070 278 20 20
mikael.kalmenstam@magelungen.com

Helsingborg

Rektor och Specialpedagog Helsingborg

070 742 73 11
marlene.frostberg@magelungen.com

Västerås

Rektor Västerås Heldag och Resursskola

076 555 96 21
carina.gerebo@magelungen.com

Älvsjö

Rektor Älvsjö Heldag och Resursskola


Örebro

Rektor Örebro Heldag och Resursskola

076 041 02 48
anel.murtic@magelungen.com

Göteborg

Rektor Göteborg resursskola


kristina.ahlstrom@magelungen.com

Resursskola

Magelungens resursskolor vänder sig endast till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Våra resursskolor finns i Gävle, Uppsala, Södermalm, Älvsjö, Solna, Örebro, Södertälje, VästeråsGöteborg, Jönköping och Helsingborg

Vår vision är att skapa hopp och ge alla elever goda möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt ut skolframgång som en stark skyddsfaktor för att få ett bra liv. Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ta sig vidare i livet. De ska bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.

Vem kan söka till resursskola? 

Våra resursskolor är för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det innebär att elevens stödbehov har utretts och åtgärdsprogram upprättats och att eleven fått särskilt stöd men att det stödet inte varit tillräckligt för att tillgodose elevens behov. Vid mottagande till våra resursskolor görs en sammantagen bedömning om elevens stödbehov. Elever med omfattande behov av stöd har oftast någon form av diagnos. Dock är inte detta nödvändigt för intaget, det som är den avgörande faktorn är behovet av stöd.

Extraordinärt stöd 

På våra resursskolor får elever ett så kallat extraordinärt stöd. Det innebär att stödet på en resursskola är mer omfattande än det stöd som ges i en särskild undervisningsgrupp. På resursskolan är verksamhetsstrukturen anpassad för elever som behöver stöd genom hela skoldagen. Alla sammanhang är avskalad. Eleverna äter i en mindre matsal, har rast i mindre sammanhang, det går färre elever på hela skolan och man har högre personaltäthet i alla moment under skoldagen. Miljön på skolan är intrycksreducerad.

Nya lag gällande mottagande på resursskola 

Från och med hösten 2024 gäller nya urvalsregler på alla fristående resursskolor. De nya reglerna säger att elever med störst behov av det särskilda stödet som resursskolor erbjuder ska prioriteras plats. 

Vill du läsa mer om denna lagändring hänvisar vi till Skolverkets information: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor 

Klicka nedan för att gå vidare med en ansökan till våra resursskolor:

På Magelungens resursskolor kommer eleverna till en anpassad miljö, med små undervisningssammanhang och hög personaltäthet med specialistkompetens. Våra framgångsfaktorer bygger på kompetens, engagemang, relationskapande, småskalighet och struktur.

Kompetens

På Magelungens resursskolor har vi bland annat kompetens inom följande:

  • Grundläggande NPF kunskap
  • Grundläggande specialpedagogisk kunskap
  • Kiva (evidensbaserat antimobbningsprogram)
  • Bemöta och motverka problematisk skolfrånvaro
  • Psykosocial kompetens kring unga med multiproblematik

Här finns våra Resursskolor