Resursskola

Magelungens resursskolor vänder sig endast till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Våra skolor har förstärkt  specialpedagogisk kompetens

För elever på låg- och mellanstadiet erbjuder vi Heldag – Skola med behandling i Örebro och i Stockholm

Skolor

För att söka till våra grundskolor:

Ansökan grundskola

För att söka till våra gymnasieskolor

Ansökan gymnasieskola

Vår vision är att skapa hopp och ge alla elever goda möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt ut skolframgång som en stark skyddsfaktor för att få ett bra liv. Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ta sig vidare i livet, bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.

Vår idé är att varje skola inom Magelungen ska få vara unik samtidigt som det finns några gemensamma grunder som vi alla utgår ifrån. Att gå i skolan i Magelungen betyder att man som elev ska få tillgång till en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning.

För att uppnå detta strävar vi efter att skapa:

  • Delaktighet
  • Goda relationer
  • Fungerande samarbeten
  • Tydlig struktur
  • Adekvata förväntningar

Behoven kan se olika ut men gemensamt är att eleverna inte klarat av sin skolgång i den ordinarie skolan.

Vi kan erbjuda följande:

Grundskola

Resursskola med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet i Gävle, Uppsala, Solna, Stockholm (Södermalm och Älvsjö), Södertälje, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Helsingborg

Heldag – Behandling & Skola är en integrerad verksamhet i samverkan med och på initiativ av socialtjänsten.

Gymnasium

Gymnasieskolor i Göteborg, Jönköping, Nacka, Stockholm (Liljeholmen och Södermalm) och Uppsala

Magelungens skolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.

Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.