Skola

Magelungens skolor vänder sig endast till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Vår vision är att skapa hopp och ge alla elever goda möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt ut skolframgång som en stark skyddsfaktor för att få ett bra liv. Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ta sig vidare i livet, bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.

Vår idé är att varje skola inom Magelungen ska få vara unik samtidigt som det finns några gemensamma grunder som vi alla utgår ifrån. Att gå i skolan i Magelungen betyder att man som elev ska få tillgång till en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning.

För att uppnå detta strävar vi efter att skapa:

  • Delaktighet
  • Goda relationer
  • Fungerande samarbeten
  • Tydlig struktur
  • Adekvata förväntningar

Behoven kan se olika ut men gemensamt är att eleverna inte klarat av sin skolgång i den ordinarie skolan.

Magelungens skolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.

Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Vi kan erbjuda följande:

Grundskola

Resursskola med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet.

Heldag – Behandling & Skola är en integrerad verksamhet i samverkan med och på initiativ av socialtjänsten.

Gymnasium

Gymnasieskolor i Göteborg, Jönköping, Nacka, Stockholm och Uppsala

Magelungen tar över Gymnasieskolan Futurum!

Vi, Sociala missionen och Magelungen, kan idag ge det glädjande beskedet att gymnasieskolan Futurum kommer finnas kvar. Magelungen har från skolinspektionen fått förtroendet att driva skolan vidare. Detta innebär att alla nuvarande elever kommer att kunna fullfölja sina studier på skolan och att skolan också kommer att kunna ta in nya elever till hösten. Skolan har, trots situationen med hotande nedläggning, ett rekordstort söktryck inför nästa år.

All personal på Futurum har erbjudits att följa med i övergången till Magelungen.

Skolan kommer som tidigare att vara en mycket liten skola med små grupper och kommer att vända sig till elever i behov av särskilt stöd.

De program som kommer att finnas på skolan är Handelsprogrammet, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion.

Futurum har, med Sociala Missionen som huvudman, en lång tradition att bedriva gymnasieskola med hög kvalitet och med ett stort hjärta. Detta är en tradition som Magelungen också har på sina övriga gymnasieskolor och Magelungen tänker föra denna tradition vidare.

Skolan kommer i fortsättningen att heta Magelungens gymnasium Liljeholmen.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.