Jonas Nestor

Rektor Jönköping resursskola

070 090 45 37
jonas.nestor@magelungen.com

Jönköping Resursskola

Grundskola

Jönköping

Magelungens resursskola riktar sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Undervisningen bedrivs i en tydlig och förutsägbar miljö för att skapa trygghet hos eleven, möjliggöra kunskapsinlärning och måluppfyllelse.

Magelungens resursskola erbjuder ett litet sammanhang med hög lärartäthet och ett individuellt anpassat upplägg för varje elev. Genom vår förstärkta elevhälsa finns flera professioner representerade (specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog) för att i nära samarbeta kunna erbjuda rätt stöd i skolan.

Nära till hands, utöver legitimerade lärare, finns skolkurator för planerat samtalsstöd i syfte att ur ett psykosocialt perspektiv hjälpa eleven ytterligare att nå kunskapskraven i grundskolan.

TILL ANSÖKAN

All personal har kunskap inom;

  • NPF
  • Kognitiva funktionsnedsättningar
  • AST-anpassningar
  • Stressreducering

Magelungens resursskola möter elevens behov och anpassar upplägg därefter, för att eleven ska kunna tillgodose sig en fullgod skolgång och nå kunskapskraven för grundskolan. Magelungens resursskola erbjuder tät uppföljning med elev och vårdnadshavare kring kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

För ett långsiktigt förändringsarbete/beteendeförändring för ungdom och/eller föräldrar/vårdnadshavare se Magelungens behandlingsinsats Heldag, innefattande både en heltäckande ungdoms- och familjebehandling kombinerat med ovan nämnda resursskola.

Hitta hit

Kungsängsvägen 25,
561 51 Huskvarna, Sverige

Visa karta