Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Kalle Dahlin

Biträdande verksamhetschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Helena Sundholm

Biträdande verksamhetschef

070 768 26 76
helena.sundholm@magelungen.com

För handläggare

Vi hjälper er som uppdragsgivare att hitta rätt insats i ert ärende. Vi erbjuder allt från strukturerade manualbaserade insatser till enskilda konsultationer. Vi skräddarsyr också uppdrag till er som uppdragsgivare. Idag finns vi på elva orter och online över hela Sverige. Vi har ramavtal med kommuner över hela landet för våra insatser men tar även emot placeringar genom direktupphandlingar

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och regioners egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.

Våra insatser kan beviljas inom ramen för SOL och LSS. Men vi tar även emot förfrågningar av andra myndigheter som tex skolor, utbildningsförvaltningar och regioner.

Läs mer om våra insatser och var de finns att tillgå:

Kontakta oss för placeringsförfrågan

ÖREBRO

ÖREBRO

Behandlingschef

STOCKHOLM

STOCKHOLM

Chef Funkaprogrammen

STOCKHOLM

STOCKHOLM

Chef Hemmasittarprogrammet

Stockholm

Stockholm

Behandlingschef stödboenden

GÖTEBORG

GÖTEBORG

Behandlingschef

JÖNKÖPING

JÖNKÖPING

Behandlingschef

SÖDERMALM

SÖDERMALM

Behandlingschef

ÄLVSJÖ

ÄLVSJÖ

Behandlingschef

UPPSALA

UPPSALA

Behandlingschef

SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJE

Behandlingschef

VÄSTERÅS

VÄSTERÅS

Behandlingschef