Behandlingshem

Magelungen Söder HVB
Magelungen Söder HVB

Magelungens behandlingshem finns i Svedmyra, Stockholm.

Vi erbjuder dygnet-runt omsorg och behandling till ungdomar 13-20 år. Vi kan även göra utredningar.

På vårt behandlingshem skapar ungdomar och vuxna ett sammanhang där man får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi strävar efter att möta varje enskild ungdom utifrån individuella behov och förutsättningar. Målet är att ungdomen ökar sin tilltro på sig själv och andra samt kan använda sina resurser på ett positivt och konstruktivt sätt.

Behandlingshemmets modell, arbetssätt och metoder bygger på ett ”flerdimensionellt behandlingsperspektiv”. Detta innebär att flera teorier och metoder kan användas inom ramen för behandlingen som innefattar boende, familjeterapi, individuellt stöd och gruppaktiviteter.
Magelungen har friskolor som behandlingshemmet samarbetar med, men det är också möjligt att ha skolgång utanför Magelungen.

 

 

Lisbet Knudsen deltar i ett samtal i Socialstyrelsens pod ”På djupet”  om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB-hem för barn och unga.

Lyssna på podden här

Lisbet har också varit del av en referensgrupp på Socialstyrelsen som tagit fram ett kunskapsstöd för personal vid HVB för barn och Unga:

Kontaktpersoner

Shahram Shams

Behandlingschef HVB Söder

070 43 00 316
shahram.shams@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.