Kvalitet

Kvalitet är att tillgodose behov, infria förväntningar och uppfylla krav från uppdragsgivare och kund, medarbetare, ägare och lagstiftare.

Magelungens kvalitetssäkringsarbete innefattar flera områden;

  • Tydlighet i uppdrag och mål.
  • Uppföljning och utvärdering.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling.
  • Integrerad forskning på samtliga enheter.

Våra verksamheter, både behandlingsenheter och skolor skriver årligen kvalitetsredovisningar. Redovisningarna ska ge en övergripande bild och en analys av kvalitetsutvecklingen på Magelungen och de förbättringsområden som vi bör fokusera på framåt.