Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Behandlingsinsatser

Vi erbjuder kvalificerade behandlingsinsatser och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser;  kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer. Läs mer om våra olika behandlingsinsatser genom att klicka på respektive insats nedan.

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och regioners egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.

Här finns vi