Helene Degerfelt

Bitr Rektor gymnasium Danvikstull

072 857 56 40
helene.degerfelt@magelungen.com

Jenny Schön

Rektor Danvikstull gymnasium

076 168 49 96
jenny.schon@magelungen.com

I Danvikstull, Nacka finns

Skolan är fördelad på två våningsplan. Barn- och fritidsprogrammet på plan 5 och introduktionsprogrammen på plan 3. Sammanlagt fördelat på de två våningsplanen har skolan cirka 80 elever. Lunch serveras på båda planen.

Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Hur ansöker man resursgymnasium?

Besök skolan genom bokat studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Här samtalar vi om elevens förväntningar på oss och vad vi kan erbjuda. Besöket brukar ta en timme. Sedan skickar du in din ansökan via Gymnasieantagningens system INDRA. Avlämnande skola skriver och skickar in blankett till INDRA som stödjer elevens behov av särskilt stöd och skriver samt skickar in vår egen pedagogiska kartläggningsbilaga till skolan.