Helene Degerfelt

Bitr Rektor gymnasium Danvikstull

072 857 56 40
helene.degerfelt@magelungen.com

I Danvikstull, Nacka finns

Skolan är fördelad på två våningsplan. Barn- och fritidsprogrammet på plan 5 och introduktionsprogrammen på plan 3. Sammanlagt fördelat på de två våningsplanen har skolan cirka 80 elever. Lunch serveras på båda planen.

Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.