Ansökan och antagning

Så här ansöker du:

  • Besök skolan genom bokat studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Här samtalar vi om elevens förväntningar på oss och vad vi kan erbjuda. Besöket brukar ta en timme.
  • Skicka in din ansökan via Gymnasieantagningens system INDRA.
  • Avlämnande skola skriver och skickar in blankett till INDRA som stödjer elevens behov av särskilt stöd.

Vår skola riktar sig enbart till elever som är i behov av särskilt stöd. Endast de elever med extraordinära behov av stödinsatser anses behöriga för skolgång på vår skola. För att vi ska kunna bedöma den sökande elevens behov har vi tillsammans med hen ett kartläggande samtal. Utöver det bedömer vi även behovet utifrån avlämnande skolas uppgifter som lämnas i gymnasieantagningens blankett. Då väljer ni utifrån elevens valda inriktning/inriktningar om ni fyller i blanketten Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildningar med specialpedagogisk verksamhet eller Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM).  Blanketterna finns i länken här.

När det gäller våra nationella program krävs det att eleven når upp till de formella behörighetskraven som finns för yrkesprogram. Elever antas sedan på sitt slutbetyg och de meritpoäng eleven har. Beslutet att antas på meritpoäng är fattat av Stor Stockholm. Detta gäller till både det nationella barn- och fritidsprogrammet samt till yrkesintroduktion mot barn-och fritid.