Ansökan och antagning

Så här ansöker du:

  • Besök skolan genom bokat studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Här samtalar vi om elevens förväntningar på oss och vad vi kan erbjuda. Besöket brukar ta en timme.
  • Skicka in din ansökan via Gymnasieantagningens system INDRA.
  • Avlämnande skola skriver och skickar in blankett till INDRA som stödjer elevens behov av särskilt stöd och skriver samt skickar in vår egen pedagogiska kartläggningsbilaga till skolan.

Vår skola riktar sig enbart till elever som är i behov av särskilt stöd. Endast de elever med extra ordinära behov av stödinsatser anses behöriga för skolgång på vår skola. För att vi ska kunna bedöma sökande elevs behov ska avlämnande skola skriva bilagor, dels gymnasieantagningens bilaga dels vår egen kartläggningsbilaga. När en elev söker till oss är det vi som skola som fattar beslut kring godkännande av det särskilda stödet.

När det gäller våra nationella program krävs det att eleven når upp till de formella behörighetskraven som finns för yrkesprogram. Elever antas sedan på sitt slutbetyg och de meritpoäng eleven har. Beslutet att antas på meritpoäng är fattat av Stor Stockholm. Detta gäller till både det nationella barn- och fritidsprogrammet samt till yrkesintroduktion mot barn-och fritid.

Primära blanketter för sökåret 2023

Vår egna bilaga:

  • Överlämningsblankett för elever som sökt någon av Magelungens gymnasieskolor.

Gymnasieantagningens bilagor:

  • Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet
  • Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM)