Yrkesbas inom ramen för yrkesintroduktion

mot Barn och fritid

 

Magelungens gymnasium Danvikstull erbjuder Yrkesingången och vänder sig till dig som är intresserad av en praktisk och yrkesinriktad utbildning. Du som söker är ännu inte behörig till ett nationellt program.

Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd. Här finns en lugn och trygg miljö med hög lärartäthet att studera i. Undervisningen sker i små klasser av välutbildade och kompetenta pedagoger i en sammanhållen och strukturerad miljö.

Programmet innehåller en “yrkesingång” med utvalda delar av gymnasiekurser och de grundskolekurser du saknar godkänt betyg i. Utbildningens teori kombineras med APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik. Utbildningen ska göra det möjligt för dig att etablera dig på arbetsmarknaden och erbjuder specialpedagogisk coachning både i skolan och i viss mån på APL- och praktikplatsen. Inriktningen är mot Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete. Utbildningens längd kan variera och anpassas efter elevens individuella studieplan.

Elevhälsan på Danvikstull utgör en del i din skoldag och stöttar både ditt lärande och din personliga utveckling. Kurator och studie- och yrkesvägledare finns till hands i skolan, och det finns givetvis tillgång till skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog. Vår socialpedagog är ett extra stöd och sällskap under din skoldag och ordnar även aktiviteter utanför skolan.

Vi på Magelungen gymnasium Danvikstull jobbar aktivt för att stärka elever till att bli självständiga individer med god självkännedom, social och känslomässig kompetens. Vår yttersta strävan är att våra elever tillägnar sig hopp om en positiv framtid, en god allmänbildning och kunskapskompetens som lägger grunden för arbete och fortsatta studier och ett meningsfullt liv.

Följande ämnen går att läsa på grundskolenivå hos oss:

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Historia
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Bild

 

Kontaktpersoner

Helene Degerfelt

Bitr Rektor gymnasium Danvikstull

0728-575640
helene.degerfelt@magelungen.com