APL – praktik

Vad är APL?
När du går vårt nationella Barn- och fritidsprogram med inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete alternativt vårt Yrkesintroduktionsprogram, ingår 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du är ute och har undervisning på en arbetsplats inom pedagogiskt eller socialt arbete. Det kan exempelvis vara förskolor, skolor, fritidshem, daglig verksamhet och kyrklig verksamhet. APL-en är kopplad till de karaktärsämnen (BF-ämnen) som du läser teoretiskt i skolan. Det innebär att du även måste klara av dessa praktiska veckor för att bli godkänd i ämnena. Dina kunskaper bedöms genom att du genomför en praktisk uppgift som du reflekterar själv över samt att du i samtal med handledare och din lärare från skolan bedömer hur du klarar att genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten.

När har man APL?
Du är ute i sammanlagt fem APL-perioder under din gymnasietid på Barn- och fritidsprogrammet. Tiden är fördelat på följande sätt:

  • Åk 1 – tre veckor under vårterminen
  • Åk 2 – tre veckor under vardera höst- och vårterminen
  • Åk 3 – tre veckor under höstterminen och fyra veckor under vårterminen

Hur får man en plats?

På skolan finns en anställd praktiksamordnare som hjälper till med att ordna en APL-plats. Praktiksamordnare träffar varje elev i ett kartläggningssamtal inför första APL-en. Då går man tillsammans igenom:

  • · Elevens tidigare arbetslivserfarenheter.
  • · Önskemål från eleven (vad gäller barnens ålder, geografiskt läge, behov av stöd och anpassningar med mera).
  • · Ifall eleven har några egna kontakter i sitt nätverk som kan vara användbara då det gäller att hitta en lämplig praktikplats.

Dessutom ska en ansökan om utdrag ur belastningsregistret undertecknas och skickas till polisen. Utdraget kommer sedan hem till eleven som sparar det (oöppnat) för att därefter lämna kuvertet till arbetsplats vid praktikstart.

Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att tillsammans fundera kring APL, inte minst vad gäller eventuella kontakter inom förskola och skola. Kanske någon kontakt skulle kunna vara aktuell då det gäller att hitta en lämplig praktikplats?

Hur förbereds man inför APL?
Veckorna före den första APL-perioden genomförs ett antal förberedelsepass här på skolan. Syftet med dessa pass är att få eleverna att fokusera på och reflektera över sina förväntningar inför deras allra första APL. Även den teoretiska delen av praktiken, det vill säga APL-uppgiften, gås igenom och förklaras ordentligt i förväg.

Eleven gör också, i de flesta fall ett förbesök, ensam eller tillsammans med någon personal från skolan på praktikplatsen. Ett sådant tidigt möte gör ofta att eleven känner sig trygg med resvägen samtidigt som såväl eleven, handledaren som barnen får en chans att säga ”hej” till varandra inför den kommande praktiken.

När årskurs 2 och 3 ska ut på APL igen samtalar praktiksamordnaren med handledaren och eleven för att komma fram till om det fungerar att komma tillbaka på samma plats som tidigare. Ibland önskar eleverna att få prova på en ny verksamhet eller så kan praktikplatsen inte ta emot eleven igen. Därför kan APL-plats variera över åren.

Kontaktpersoner

Peter Eckerström

Praktiksamordnare

076 168 75 51
peter.eckerstrom@magelungen.com