Övriga insatser

Våra övriga insatser är insatser i enlighet med LSS-lagstiftning, och är då av stödjande och pedagogisk karaktär.

Vi åtar oss också konsultuppdrag som tex PiL – som är en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.