Intervju med Wilmer: ”Jag känner hopp igen”

Att få rätt hjälp har gjort jättestor skillnad för mig. Jag känner hopp igen. Innan mådde jag väldigt dåligt. Det säger Wilmer Aryan, 21 år som fått Magelungen BO – Magelungens stödboende. 

Läs mer HÄR om Wilmer.

 

Övriga insatser

Våra övriga insatser är både icke-tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter i enlighet med LSS-lagstiftning, och är då av stödjande och pedagogisk karaktär. Närvarostöd-online som är en stödinsats för elever med oroande skolfrånvaro. Insatsen sker helt online. Uppdragsgivare är enskilda skolor eller kommuner.

Vi har kolloverksamheter i Stockholm och Mälardalen. I Mälardalen kan vi dessutom erbjuda insatser i kombination med hästar och hundar.

Magelungen Öppenvård erbjuder Tryggare Barn – en kurs i lugnt föräldrarskap.

 

 

Hur går det sen?

För unga vuxna som har varit på Magelungen BO.

  • Minskade beteendeproblem, ökad känsla av sammanhang och ökad tillfredsställelse med livet efter insatsens avslut enligt Lindgren (2007), men inga betydelsefulla skillnader i mående enligt Strömbeck et al. (2018).
  • 84 % av tillfrågade ungdomar anser att de fått stöd att utveckla sin självständighet och 92 % tycker att deras förmåga att klara sig själv i samhället är till det bättre efter kontakt med Magelungen BO (Strömbeck et al., 2018).
  • 87,5 % av uppdragsgivarna anser att samarbetet med Magelungen BO fungerar mycket bra (resterande 12,5 % anser att det fungerar bra)**.

*= Årlig självutvärdering.

**= Brukarundersökningen 2015