Övriga insatser

Våra övriga insatser är insatser är både icke-tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter i enlighet med LSS-lagstiftning, och är då av stödjande och pedagogisk karaktär.

Närvarostöd-online som är en stödinsats för elever med oroande skolfrånvaro. Insatsen sker helt online. Uppdragsgivare är enskilda skolor eller kommuner.

Vi har kolloverksamheter i Stockholm och Mälardalen.

I Mälardalen kan vi dessutom erbjuda insatser i kombination med hästar och hundar.

Magelungen Öppenvård erbjuder Tryggare Barn – en kurs i lugnt föräldrarskap.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.