Övriga insatser

Våra övriga insatser är insatser i enlighet med LSS-lagstiftning, och är då av stödjande och pedagogisk karaktär.

Vi åtar oss också konsultuppdrag som tex PiLsom är en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan.

Magelungen Öppen Vård erbjuder Tryggare Barn – en kurs i lugnt föräldrarskap.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.