Eva Hellman

Ungdoms- och familjebehandlare Öppenvård

076 555 92 33
eva.hellman@magelungen.com

Stall Magelungen

Att hantera hästar och ridning är stärkande för självkänslan och ger kraft till andra delar av livet.

Vi erbjuder ridning med tillhörande skötsel av hästar och stallsysslor som en motivationsfaktor, färdighetsträning och i rent terapeutiskt syfte.

I Magelungens stall utanför Västerås får ungdomarna vistas i en avstressande lantlig miljö tillsammans med våra snälla Islandshästar.
De befinner sig i en social samvaro tillsammans med andra. Närheten till hästarna ger värme, glädje och känslan av att betyda något för någon.

Inför varje tillfälle sker alltid en genomgång av vad som skall hända under dagens pass och i vilket syfte.
Ungdomarnas individuella behov styr och de kan ha olika mål med sitt ridpass. Efter avslutad ridning följer vi upp hur det har gått och vad man lärt sig om ridningen och om sig själv.

Övergripande syfte med att använda hästar vid färdighetsträning är att:

  • lära sig ta ansvar
  • träna på att lyssna och följa instruktioner
  • känna tillit
  • lära sig hantera rädsla/ångest och utveckla inre styrka/ Stärkt självförtroende
  • bli fysiskt starkare och kunna slappna av
  • samverka i en grupp
  • känna glädje och problembefrielse här och nu

Denna erfarenhet kan sedan omsättas till andra områden i livet (t.ex. att etablera kontakt med andra, sysselsättning av olika slag mm), att bryta isolering och passivitet, att få ökad kroppskännedom och att lära sig avslappning.

Hästar som verktyg i terapeutiskt syfte

Att använda hästar med tillhörande stallsysslor i ett rent terapeutiskt syfte är mycket verksamt som beteendeaktivering för t.ex. behandling av depressioner, utmattning och skoltrötthet där passivitet är en starkt bidragande faktor till att problemet vidmakthålls. Liksom vid socialångest/fobi där hästen och ridningen kan vara en brygga till att arbeta bort rädslan för negativ värdering av andra och få en förbättrad självbild. Vid ridning och hantering av hästar vänds fokuset på hästen istället för som vid social fobiska besvär att ha ett starkt självfokus.

Behandlingen kan ske individuellt eller i en mindre grupp. Terapeutiskt samtal sker före och efter varje tillfälle.

Vi som arbetar i stallet är:
Eva Hellman,
Socionom/ KBT terapeut, häst- och ridkunnig.
Maja Hellman, Färdighetstränare med lång erfarenhet och intresse för hästar och ridning.

Vill du veta mera? Kontakta Eva Hellman