Saknad – en film om hur vi ökar närvaron i skolan

Vi vet att risken för utanförskap ökar kraftigt om man inte närvarar i skolan. Familjer med barn och ungdomar med hög skolfrånvaro lever i pressade situationer där det ofta är svårt att få rätt stöd. Skolan har självklart ett stort ansvar, men vi behöver hitta nya vägar och samarbetsformer för att rusta unga med stöd som gör verklig skillnad. I dag är det tyvärr allt för många elever som inte kan gå till skolan.
Välkommen till ett seminarium om hur vi kan arbeta mer närvarofrämjande på alla nivåer och vilka förändringar i lagstiftningen som behöver göras.

Medverkande:
Lena Josefsson, styrelseledamot i Jerringfonden och moderator
Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse
Marit Sahlström, pedagog och författare, Magelungen Utveckling
Sara Linderdahl, forskare, Uppsala universitet
Åsa Westlund, vice ordförande utbildningsutskottet (s)
Jaqueline Gilljam, kurator, Grillska Gymnasiet, Eskilstuna
Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)