Carina Wilén

Behandlingschef

070 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

Samtalsmottagning

Magelungen har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och har arbetat med samtalet som verktyg under många år. Magelungens samtalsmottagning erbjuder terapeutiska samtal med syftet att vägleda och stötta enskilda vuxna eller förädrar.

Till skillnad mot Magelungen övriga behandlingsinsatser tar samtalsmottagningen emot uppdrag även från dig som privatperson. Det innebär att du som enskild bekostar samtalsstöd själv.

Innehåll

Insatsen påbörjas med ett introduktionssamtal á 60 min.
Sedan gör man upp med sin behandlare hur ofta och länge man fortsätter att träffas. Det är ofta bra att ses vid minst några tillfällen.

Exempel på teman kan vara:

Familjens samspelsmönster, kommunikation, anknytning och mentaliseringsförmåga. Konflikthantering och gränssättning. Rutiner och struktur. Problematisk skolfrånvaro. Vägledning för fortsatt stöd. Egen ångesthantering.

Kompetens och bemanning

All personal har minst grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) eller är legitimerade psykoterapeuter med inriktningar KBT-, systemisk-, relationell- och pyskodynamisk inriktning.