Amanda Gustafsson

Biträdande rektor Liljeholmen gymnasium

073 042 81 13
amanda.gustafsson@magelungen.com

Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Kollo Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Hanna Mayer

Rektor Liljeholmen gymnasium

072 246 56 10
hanna.mayer@magelungen.com

Helena Preisler

Behandlingschef

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Ki Sjöblom

Rektor Resursskola Södermalm

073 535 25 13
ki.sjoblom@magelungen.com

Kristina Vesterlund

Behandlingschef HVB Söder

070 491 89 77
kristina.vesterlund@magelungen.com

Marianne Nagy

Behandlingschef Södermalm Heldag

070 461 01 89
marianne.nagy@magelungen.com

Micke Rizzo

Behandlingschef Älvsjö Heldag

070 722 76 86
micke.rizzo@magelungen.com

Pia Lindberg

Rektor Södermalm gymnasium

076 184 22 78
pia.lindberg@magelungen.com

Tina Dacke

Behandlingschef Stödboende

073 626 48 81
tina.dacke@magelungen.com

I Stockholm finns

 

Behandlingsskola är en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Finns i Älvsjö och Södermalm. Läs mer. 

Hemmasittarprogrammet är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

FUNKA Familjehem är en behandlingsintervention med familjehemsplacering. Läs mer. 

FUNKA Behandlingsfamilj är ett intensivt behandlingsprogram som ett alternativ till institutionsplacering. Läs mer. 

HVB- hem – I Stockholm har vi ett behandlingshem som erbjuder kvalificerade behandlingsinsatser i dygnet-runt omsorg. Läs mer. 

Kolloverksamheter – Vi erbjuder olika former av kolloverksamheter för barn som behöver lite mera. Läs mer. 

Stödboende och träningslägenheter – Skräddarsydda insatser i kombination med boende i lägenheter. Läs mer. 

Ungdomscoach stöttar och vägleder ungdomar utifrån de utmaningar som hen möter. Läs mer.

Övriga Uppdrag Vi kan åta oss andra uppdrag som kvalificerat kontaktmannaskap, pedagogiskt arbete i hemmet, utredningar, enstaka konsultationer eller handledningsuppdrag.

Resursskola: är ett litet skolsammanhang anpassat för elever med omfattande stödbehov. Finns i Älvsjö och Södermalm. Läs mer. 

Resursgymnasium – i Södermalm och Liljeholmen har vi resursgymnasium anpassade för elever i behov av särskilt stöd. Läs mer.

 

Hur ansöker man?

En resurskolaplats kan du som vårdnadshavare söka genom knappen nedan. För att få plats på någon av våra ovanstående behandlingsinsatser krävs en bedömning från socialtjänsten. Som vårdnadshavare kan du önska plats på Magelungen i dialog med socialtjänsten, men det är socialtjänsten som bedömer om en placering hos oss är aktuell. Ansvarig chef på Magelungen finns till hands för frågor kring insatsen innehåll och ansökningsförfarandet, både för barn/ungdom, familj och uppdragsgivare.

Hur ansöker man resursgymnasium, Södermalm?

Hur ansöker man resursgymnasium, Liljeholmen?