Ansökan och antagning

Ansökan till Magelungen Gymnasium Södermalm sker enligt följande steg:

SASAM

  1. Ansökan sker via gymnasieantagningen.
  2. Din skola/annan avlämnande verksamhet ska skriva och bifoga en blankett som styrker dina behov av omfattande särskilt stöd till din ansökan.
  3. Vi behandlar din ansökan genom att styrka eller avstyrka ditt stödbehov utifrån innehållet i blanketten ”Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildningar med specialpedagogisk verksamhet” som din nuvarande skola laddat upp i samband med ansökan. Vi beslutar då om ditt stödbehov överensstämmer med hur vår specialpedagogiska utbildning/profil/variant Samhällsvetenskapsprogrammet är utformad.

IMA

  1. Ansökan sker via gymnasieantagningen.
  2. Vi kallar alla som söker till oss i första hand till ett antagningssamtal. Har du oss längre ner i din prioritering/ansökan, men ett stort intresse av vår verksamhet, så kontakta oss via länken nedan så bjuder vi in dig till ett antagningssamtal. Att ha varit här på ett antagningssamtal är en förutsättning för att kunna bli antagen till någon av våra inriktningar på Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ. Kontakta oss via följande länk: https://forms.gle/YRbgKn9wGt8skXsn7
  3. Din skola/annan avlämnande verksamhet ska skriva och bifoga blanketten  ”Antagningsunderlag och överlämningsinformation till Introduktionsprogram (IM)” som styrker dina behov av omfattande särskilt stöd till din ansökan.
  4. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stockholms stad eller Nacka är det bra om du i samband med ansökan informerar hemkommunen.