Introduktionsprogrammet

Vårt Individuella alternativ vänder sig till dig som inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av omfattande särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög personal- och lärartäthet.

Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda dig för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller Komvux.

Vi erbjuder följande tre olika inriktningar på IM:

  • Introduktionsprogrammet (IMA) inriktning: Individuellt alternativ
  • Introduktionsprogrammet (IMA ASD) inriktning: Individuellt alternativ ASD
  • Introduktionsprogrammet (IMA Försteget) inriktning: Individuellt alternativ Försteget

Mer information kring de olika alternativen finns nedan.

Introduktionsprogrammet (IMA) inriktning: Individuellt alternativ

IMA är vår största avdelning inom individuellt alternativ men vi erbjuder fortfarande ett litet sammanhang med små undervisningsgrupper om 5-12 elever och stort specialpedagogiskt stöd. På IMA ges du möjlighet att läsa de flesta grundskoleämnen och vi erbjuder även gymnasiekurser i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. Elevhälsopersonal finns med under raster och är tillgängliga under hela skoldagen.

Frågor? Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan till: Pia Lindberg eller Mikael Banks.

Klicka på nedanstående länk för information om ansökan och vår antagningsprocess:

Till information om hur du ansöker 

Introduktionsprogrammet (IMA ASD) inriktning: Individuellt alternativ ASD

IMA ASD vänder sig till elever med diagnos inom autismspektrum som behöver en strukturerad och tydlig lärmiljö med eget hemklassrum där varje elev har en egen studieplats. På IMA ASD möter eleverna bara ett begränsat antal personer att interagera med under dagen och enheten är belägen i en egen liten byggnad med egen matplats. På IMA ASD finns möjlighet att läsa de flesta grundskolämnena i hemklassrummet, men det ges också möjlighet att ha vissa lektioner tillsammans med IMA eleverna i den större angränsande skolbyggnaden samt delta i slöjd och hemkunskap på annan väl anpassad plats. Vi erbjuder även social färdighetsträning i grupp enligt modellen Skolkontakt.

Frågor? Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan till: Pia Lindberg eller Mikael Banks.

Klicka på nedanstående länk för information om ansökan och vår antagningsprocess:

Till information om hur du ansöker

Introduktionsprogrammet (IMA Försteget) inriktning: Individuellt alternativ Försteget

Försteget är en skolförberedande del inom Magelungen Gymnasium Södermalms Individuella alternativ (IMA).

IMA Försteget vänder sig till dig som inte har fått betyg i grundskolans ämnen främst på grund av problematisk skolfrånvaro och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Med vårt skolnärmande arbetssätt önskar vi att du ska få inspiration och motivation till vad du vill göra efter Försteget.

Målet för IMA Försteget är att förbereda dig till Yrkesintroduktion, Programinriktat val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller Komvux. Du kan också välja att förbereda dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats. Eller varför inte kombinera studier med praktik?

Innehåll och upplägg

  • Försteget startar med en individuell kartläggning på ca 4-6 veckor där vi tillsammans med dig bl.a. undersöker tidigare skolgång och vad som fungerat bra, vad som varit svårt samt andra eventuella behovsområden.
  • Kartläggningen övergår sedan där skolnärmande aktiviteter och/ eller skolarbete samt individuella samtal arbetar med att nå dina mål.

Frågor? Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan till: Aysegül Enström och Wafa Said..

Klicka på nedanstående länk för information om ansökan och vår antagningsprocess:

Till information om hur du ansöker

Kontaktpersoner

Pia Lindberg

Rektor Södermalm gymnasium

076 184 22 78
pia.lindberg@magelungen.com

Mikael Banks

Specialpedagog

076 028 60 44
mikael.banks@magelungen.com

Aysegül Enström

Biträdande rektor

070 420 92 80
aysegul.enstrom@magelungen.com

Wafa Said

Kurator IMA Försteget

073 042 77 56
wafa.said@magelungen.com