Introduktionsprogrammet (IMA ASD) inriktning: Individuellt alternativ ASD

Vårt Individuella alternativ vänder sig till dig som inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av omfattande särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög personal- och lärartäthet.

Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda dig för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller Komvux. Du kan också välja att förbereda dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats. Eller varför inte kombinera studier med praktik?

Undervisningen sker i mindre grupp och utformas utifrån varje elevs behov, förutsättningar och förkunskaper. Alla elever får ett individuellt anpassat schema.

Studietiden på Individuellt alternativ varierar beroende på dina förutsättningar. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar en studiesituation som fungerar.

Det går ungefär 60 elever på denna del av programmet. Vi har hög personaltäthet och förstärkt elevhälsa.

Klicka på nedanstående länk för information om ansökan och vår antagningsprocess:

Till information om hur du ansöker 

Kontaktpersoner