Öppet hus och besök

Öppet hus!

IMA/IMA ASD/IMA Försteget
8/5 kl. 16-18

SASAM
9/5 kl. 16-18

Besök oss på Gaveliusgatan 7.

Välkomna!