Föräldrar oroliga när resursskolor brottas med ekonomiska problem

DN 2021-01-29

https://www.dn.se/sthlm/foraldrar-oroliga-nar-resursskolor-brottas-med-ekonomiska-problem/

Stockholms stads bidrag till fristående resursskolor har minskat med flera miljoner kronor sedan
utbildningsförvaltningen uppdaterat rutinerna i
bedömningarna om tilläggsbelopp. Nu larmar flera skolor om akuta ekonomiska bekymmer.

– Många av oss har kämpat med att över huvud taget få iväg våra barn till skolan, säger Christian Wettergren, ordförande i Lunaskolornas föräldraförening.


Ammi Bakk går i nian på resursskolan Magelungen, här tillsammans med mamma Sylvia och hennes lärare Caroline Englund och kurator Linda Hörgerud. Foto: Magnus Hallgren

På en resursskola som Vintertullsskolan på Södermalm i Stockholm går elever som har svårt att klara av skolan och att fungera i ett vanligt klassrum. De har i många fall neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, adhd eller Aspergers syndrom.

Torvid Hafström är huvudman på skolan, han är bekymrad över avslagen och verksamhetens framtida överlevnad.

– Det är beklämmande att staden väljer att neka elever med särskilda behov av stöd det tilläggsbelopp de har rätt till.

– Vi och flera andra fristående resursskolor i staden kommer tvingas att lägga ner eller omstrukturera om vi inte får ekonomiska resurser nog för våra elever, säger han.

Tidigare har utbildningsförvaltningen i många fall vägt in resursskolornas organisation som helhet vid bedömningarna rörande tilläggsbelopp för elever med särskilda behov av stöd, något man från förvaltningens sida nu menar inte överensstämmer med skollagen. Sedan 2019 har man därför uppdaterat rutinerna och de är nu mer anpassade för att bedöma ansökningarna av tilläggsbelopp för varje enskild elev.

De nya rutinerna har gjort att samtliga fristående resursskolor i staden, i olika omfattning, fått minskade inkomster genom tilläggsbelopp. Bland annat Vintertullsskolan som tidigare fått tilläggsbelopp för samtliga elever, men som under den senaste ansökningsperioden fick avslag på fyra av sex nyansökningar. Dessutom har tilläggsbeloppet minskat för flera av de elever som studerat på skolan sedan tidigare.

Motiveringen från kommunens sida är att resursskolorna på ett tydligare sätt måste visa hur deras undervisning möter elevernas behov.

– Det räcker inte att påvisa att man har elever med omfattande behov, man måste också på ett mycket tydligt sätt visa vilka insatser man gör för att möta deras omfattande behov av stöd, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Torvid Hafström menar att skolan gör gedigna beskrivningar både över verksamheten och även över studieplaner för de enskilda eleverna i ansökningarna.

– Vi har tillsatt extra personal och har även en jurist som jobbar ideellt med detta. Att hävda att vi skriver för lite eller för dåligt är respektlöst mot skolprofessionens arbete och kunskap.

– Avslagen får enorma konsekvenser för eleverna och deras familjer, säger han.

Vintertullsskolan är inte den enda resursskolan i staden somdrabbats. I nian på Magelungens grundskola på Södermalm går Ammi Bakk som precis som många av sina klasskompisar inte får något tilläggsbelopp.

Ammi har tidigare gått på en vanlig kommunal skola, men när hon för några år sedan märkte att något inte kändes rätt bestämde sig hon och familjen att Ammi skulle genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Hon diagnostiserades med Aspergers syndrom och add. Sedan dess har man kämpat för att Ammi ska få det skolstöd hon behöver.

– Skolan gjorde så gott de kunde, men de hade varken kompetensen eller resurserna att ge Ammi det stöd hon har behov av, säger Ammis mamma Sylvia.

– Tillslut kom det till en punkt då det inte fungerade alls för Ammi, hon satt hemma mycket och hade svårt att hänga med i skolan.

Vändningen för Ammi kom när hon i våras fick en plats på Magelungen, sedan dess upplever både hon och mamma Sylvia att Ammis utveckling gått framåt.

Caroline Englund är lärare på skolan och har jobbat med Ammi sedan i höstas.

– Vi sätter upp individuella planer för alla elever, i Ammis fall började vi med distansundervisning och sedan har vi successivt övergått till mer undervisning i skolan.

Enligt Caroline Englund blir det ohållbart för skolan att fortsatt ge eleverna det stöd de behöver om man inte får något tilläggsbelopp utöver skolpengen.

– Då blir alternativet att antingen lägga ner verksamheten eller att ta in dubbelt så många elever, men då blir det ingen resursskola.

Ammi är orolig för hur hennes egen skolgång skulle påverkas om hon blev tvungen att byta tillbaks till en vanlig skola, men också för andra i hennes situation.

– Det känns inte alls bra, säger hon.