För familjer

Välkommen till Magelungens familjestödssida. Här kan du som ung, förälder, närstående och vårdnadshavare få tips och råd om viktiga teman som rör dig själv eller dina närstående.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och deras familjer. På sidan finns information, tips och råd från oss på Magelungen men också vägledning och länkar till andra stödorganisationer.

På länkarna nedan kan du välja vilken typ av information som kan vara till hjälp för dig.

Samtalsmottagning

Magelungen har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och har arbetat med samtalet som verktyg under många år. Som individ och familj vill vi erbjuda olika former av stöd. Därför har vi skapat en mottagning för samtalsstöd och forum för föräldragrupper.

Till skillnad från Magelungens övriga behandlingsinsatser tar mottagningen emot uppdrag även från dig som privatperson. Det innebär att du som enskild bekostar stödet själv.

SDQ

Ska du fylla i formuläret SDQ, kan du göra det här.