Tidningen ETC: Modell för ekonomisk demokrati

Ekonomisk demokrati – Magelungen exempel i ETC

 

Utdrag ur texten: Modell för ekonomisk demokrati sprider sig i USA 
Text: Mattias Göthberg 

”Var tionde amerikan arbetar i ett företag som helt eller delvis ägs av medarbetarna själva. Detta tack vare en smidig modell som gör det möjligt för arbetare att ta över vanliga aktiebolag. Win-win, säger en av de främsta experterna på området.
”Personalägande ger vänstern ett bra svar på högerns retorik, samtidigt som det erbjuder någonting som högern kan stödja.”

Forskning visar att dessa företag är minst lika lönsamma och uppfinningsrika samtidigt som de har högre löner och mer välmående personal än konventionella företag.

Nyckeln till Esop-modellens framgång är att personalen kan använda företaget som säkerhet för att ta ett banklån i syfte att köpa ut aktieägarna. Lånet betalas sedan av med företagets vinster och säljaren får skattefördelar för att sälja till just personalen.

Detta har möjliggjort upplägg där personalen får aktier som anställningsförmån, och därigenom successivt blir delägare i företaget där de arbetar.

En del av dessa är börsnoterade bolag där personalen endast äger mindre andelar, medan andra företag helt har tagits över av personalen med hjälp av metoden – däribland matvarukedjan Publix med omkring 180 000 medarbetare.

Saknar motsvarighet

Även i Europa finns exempel på allt från små kooperativ till stora helt personalägda företag, såsom skolföretaget Magelungen i Sverige med 264 delägare. Däremot saknas motsvarighet till det ramverk för omvandling av ägandet som Esop-lagstiftningen tillhandahåller.

En av världens främsta teoretiker gällande personalägande, David Ellerman, är förvånad över att omvärlden inte tar efter den populära amerikanska modellen.

– Det finns europeiska varianter som syftar till att personalen ska ta över företagen där de arbetar, men de är helt olika Esop i bemärkelsen att de alltid involverar arbetarnas privata tillgångar eller inkomst. Att det inte ska behövas är den hemliga ingrediensen som gjort Esop-strukturen så framgångsrik, säger David Ellerman, som bland annat har varit rådgivare åt Joseph Stiglitz, då chefsekonom på Världsbanken.

Fortsatt demokratisk revolution

Idén om ekonomisk demokrati har haft många olika betydelser genom åren. Medan en del har förespråkat folkstyre genom statligt ägande har andra sett inflytande genom fackföreningar som vägen framåt – likt det svenska försöket med löntagarfonder på 80-talet.

Tanken på att företag ska ägas direkt av just de som arbetar i företaget har sin hemvist både inom den syndikalistiska idétraditionen och inom den klassiska liberalismen – men återfinns även inom den svenska socialdemokratin där August Palm och Ernst Wigforss varit bland de främsta förespråkarna.

Gemensamt för de olika modellerna är övertygelsen om att de demokratiska principer som eftersträvas inom den politiska sfären även ska gälla för produktionen av varor och tjänster.

– Det finns ett generellt konsensus om att demokrati borde styra våra politiska liv. Med samma logik borde våra ekonomiska liv styras demokratiskt. Jag ser det som att den demokratiska revolutionen är oavslutad, säger Chris Mackin, som har mångårig praktisk erfarenhet av att genomföra Esop och som idag föreläser om arbetarägande på Harvards fackföreningsprogram.”

Läs hela texten: Läs hela artikeln: https://www.etc.se/ekonomi/modell-ekonomisk-demokrati-sprider-sig-i-usa