Jonas Nestor

Tf rektor Resursskola Göteborg

070 090 45 37
jonas.nestor@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Linnea Danielsson

Behandlingschef

070 428 75 20
linnea.danielsson@magelungen.com

I Jönköping finns

 

Resursskola är ett litet skolsammanhang anpassat för elever med omfattande stödbehov. Läs mer. 

Resursgymnasium vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Läs mer.

Behandlingsskola en behandlingsinsats i kombination med resursskola för barn i behov av social- och emotionell färdighetsträning. Läs mer. 

Hemmasittarprogram är ett manualbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. Läs mer. 

FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling på hemmaplan för att förebygga placering. Läs mer. 

FUNKA Familjehem är en behandlingsintervention med familjehemsplacering. Läs mer.

FUNKA Behandlingsfamilj intensivt behandlingsprogram som ett alternativ till institutionsplacering. Läs mer. 

Kartläggning

 

Hur ansöker man?

En resurskolaplats kan du som vårdnadshavare söka genom knappen nedan. För att få plats på någon av våra ovanstående behandlingsinsatser krävs en bedömning från socialtjänsten. Som vårdnadshavare kan du önska plats på Magelungen i dialog med socialtjänsten, men det är socialtjänsten som bedömer om en placering hos oss är aktuell. Ansvarig chef på Magelungen finns till hands för frågor kring insatsen innehåll och ansökningsförfarandet, både för barn/ungdom, familj och uppdragsgivare.

Hitta till oss

Jönköping resursskola/ Jönköping behandlingsinsatser

Kungsängsvägen 25,
561 51 Huskvarna, Sverige

Jönköping resursgymnasium

Huskvarnavägen 38,
Jönköping, Sverige