Jönköping Gymnasium

GymnasiumJönköping Gymnasium

Jönköping

Magelungens gymnasium Jönköping erbjuder samhällsprogram, programinriktat val mot samhällsprogrammet och individuellt alternativ.

Vi kan erbjuda en lugn och trygg miljö i ändamålsenliga lokaler. Undervisningen sker i små grupper. Skolan vänder sig till elever med omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Helhetssyn på skoldagen

Vår skola riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd.  Är du intresserad av att gå på vår skola eller att få mer information om oss vill vi att du kommer på ett studiebesök hos oss.

På studiebesöket kommer du att få information om skolan, hur vi jobbar och du kommer att få titta på lokalerna. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor. Studiebesöket tar ca 45 minuter och som elev kan man komma själv, med vårdnadshavare eller med personal från din nuvarande skola. Vid studiebesöket kommer du att få med dig en intresseanmälan hem. Om du är intresserad av att gå hos oss fyller du i intresseanmälan och skickar in den till oss.

Våra utbildningar

Besök oss

Huskvarnavägen 38,
Jönköping, Sverige

För att boka studiebesök ring rektor Anna-Karin Broström eller biträdande rektor Carolina Rigo.

Hitta hit

Huskvarnavägen 38,
Jönköping, Sverige

Visa karta