Kontaktpersoner Jönköping Gymnasium

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Carolina Rigo

Bitr.rektor

076 349 45 04
carolina.rigo@magelungen.com

Elevhälsa och frånvaroanmälan

Jönköping gymnasium

076 32 82 988

Lärartelefon

Jönköping gymnasium

076 328 77 25

Jönköping Gymnasium

GymnasiumJönköping Gymnasium

Jönköping

Magelungens gymnasium Jönköping erbjuder samhällsprogram, programinriktat val mot samhällsprogrammet och individuellt alternativ.

Vi kan erbjuda en lugn och trygg miljö i ändamålsenliga lokaler. Undervisningen sker i små grupper. Skolan vänder sig till elever med omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Till ansökan

Hitta hit

Huskvarnavägen 38,
Jönköping, Sverige

Visa karta