Introduktionsprogram

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet som hos oss är Samhällsvetenskapligt program. Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg.

Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkesliv. Vi har hög personaltäthet och det är alltid personal närvarande, även på raster och under frukost och lunch. Det finns ett stort mått av glädje, humor och skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär.

Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och relationen till lärarna eftersom vi ser att det är helt avgörande för hur Du kommer att lyckas med dina studier. Vi hittar tillsammans den studiesituation som fungerar bäst för Dig och alla våra elever får ett individuellt anpassat schema.

Våra grupper är små vilket innebär att våra elever får mycket individuell hjälp av sina lärare i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Alla elever har ett individuellt anpassat schema med olika ämnen på olika nivåer. Undervisningen bedrivs samtidigt i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö där vi försöker att möta varje elevs behov. Studietiden på Individuellt Alternativ Preparand varierar beroende på vilka förkunskaper Du har och hur motiverad Du är att studera.

Magelungen har förstärkt elevhälsa som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Det finns också tillgång till skolläkare som regelbundet kommer till skola.

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Carolina Rigo

Bitr.rektor

076 349 45 04
carolina.rigo@magelungen.com